M/F Columbus
Diverse institutioner
Luftfoto af M/F Columbus. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.

M/F Columbus 

Tak for i år.  Vi sejler igen til PÅSKE 2024

Max. 3 tons akseltryk.

sejladsen er  indstillet pga. dårligt vejr